• วัดตะเคียนทองธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

  ประวัติหลวงปู่ก๋วน โดยสังเขป   

  หลวงปู่ก๋วน หรือ พระครูสุกิจจานุรักษ์ (เป็นพระสายวิปัสสนาเหมือนหลวงปู่ทิม)

  นามเดิม ก๋วน   สกุล ริมราง บิดา นายเปรม  ริมราง

  (มารดาผู้เขียนไม่ทราบ)

  เกิดปีมะเมีย วันที่ 16 มิถุนายน 2461 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
  อุปสมบท 24 พฤษภาคม 2491 ณ.วัดตะเคียนทอง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
  พระครูประทุมธรรมมาภิบาล(หลวงพ่อเย็น ธมฺมาภิปาโล)

  วัดบ้านแลงพระอุปัชฌาย์
  พระอธิการสนธิ์(พระครูโกศลสังฆกิจ) พระกรรมมาจารย์
  พระอธิการรวย(พระครูสุนทรธรรมมานุศาสตร์)พระอนุสาวนาจารย์
  สำเร็จญัตติจตุตถกรรมวาจาเวลา 14.29 น.ฉายาว่า อคฺควโย
  มรณภาพเมื่อ 20 กันยายน 2548
  หลวงปู่ก๋วน เป็นพระวิปัสสนา กัมมัธฐาน สายยุบหนอ พองหนอ
  การปฏิบัติธรรมวัดตะเคียนทองลำดับสมาธิและญาณ 16

  ของโยคีผู้ดำเนินทางสมถะวิปัสสนา


     ลูกศิษย์ของหลวงปู่ก๋วน วัดตะเคียนทองมีดังนี้


     1.พระอาจารย์น้ำเพชร มหาลาโภ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง มีอาจารย์ต้อย อาจารย์เมิน
     2.อาจารย์สันต์ เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก บ้านค่าย ระยอง
     3.อาจารย์สันติ ดอยแม่สลอง เชียงราย
     4.อาจารย์บุญมี วัดป่าสันติวัน มหาสารคาม
     5.อาจารย์บุญมี วัดพุทธรรมวนาราม สุรินทร์
     6.อาจารย์นพ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสวนขนุน (ถ้ำเขาชะอาง) อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
     7.อาจารย์สมคิด วัดศรีพุ่มโพธิ์ ชลบุรี
     8.อาจารย์ไพรสณฑ์ วัดโคกหลวง ราชบุรี
   หลวงปู่เป็นพระที่มีศีลจารวัตรดีเลิศ เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคน หลวงปู่เป็นพระปฏิบัติดี
    และสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติตามท่าน
  พระเครื่งที่หลวงปู่ได้ดำรสร้างทุกรุ่นหลวงปู่จะขัดเลื่อกมวนสารเอง มวนสารแต่ละอย่าง หาได้มาด้วยความลำบาก
  ต้องปีน มุดเขาไปเอามาจากในถ้ำ และหน้าฝาสูง

 • วัดตะเคียนทองธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

  ประวัติหลวงปู่ก๋วน โดยสังเขป   

  หลวงปู่ก๋วน หรือ พระครูสุกิจจานุรักษ์ (เป็นพระสายวิปัสสนาเหมือนหลวงปู่ทิม)

  นามเดิม ก๋วน   สกุล ริมราง บิดา นายเปรม  ริมราง

  (มารดาผู้เขียนไม่ทราบ)

  เกิดปีมะเมีย วันที่ 16 มิถุนายน 2461 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
  อุปสมบท 24 พฤษภาคม 2491 ณ.วัดตะเคียนทอง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
  พระครูประทุมธรรมมาภิบาล(หลวงพ่อเย็น ธมฺมาภิปาโล)

  วัดบ้านแลงพระอุปัชฌาย์
  พระอธิการสนธิ์(พระครูโกศลสังฆกิจ) พระกรรมมาจารย์
  พระอธิการรวย(พระครูสุนทรธรรมมานุศาสตร์)พระอนุสาวนาจารย์
  สำเร็จญัตติจตุตถกรรมวาจาเวลา 14.29 น.ฉายาว่า อคฺควโย
  มรณภาพเมื่อ 20 กันยายน 2548
  หลวงปู่ก๋วน เป็นพระวิปัสสนา กัมมัธฐาน สายยุบหนอ พองหนอ
  การปฏิบัติธรรมวัดตะเคียนทองลำดับสมาธิและญาณ 16

  ของโยคีผู้ดำเนินทางสมถะวิปัสสนา


     ลูกศิษย์ของหลวงปู่ก๋วน วัดตะเคียนทองมีดังนี้


     1.พระอาจารย์น้ำเพชร มหาลาโภ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง มีอาจารย์ต้อย อาจารย์เมิน
     2.อาจารย์สันต์ เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก บ้านค่าย ระยอง
     3.อาจารย์สันติ ดอยแม่สลอง เชียงราย
     4.อาจารย์บุญมี วัดป่าสันติวัน มหาสารคาม
     5.อาจารย์บุญมี วัดพุทธรรมวนาราม สุรินทร์
     6.อาจารย์นพ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสวนขนุน (ถ้ำเขาชะอาง) อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
     7.อาจารย์สมคิด วัดศรีพุ่มโพธิ์ ชลบุรี
     8.อาจารย์ไพรสณฑ์ วัดโคกหลวง ราชบุรี
   หลวงปู่เป็นพระที่มีศีลจารวัตรดีเลิศ เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคน หลวงปู่เป็นพระปฏิบัติดี
    และสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติตามท่าน
  พระเครื่งที่หลวงปู่ได้ดำรสร้างทุกรุ่นหลวงปู่จะขัดเลื่อกมวนสารเอง มวนสารแต่ละอย่าง หาได้มาด้วยความลำบาก
  ต้องปีน มุดเขาไปเอามาจากในถ้ำ และหน้าฝาสูง

 • วัดตะเคียนทองธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

  ประวัติหลวงปู่ก๋วน โดยสังเขป   

  หลวงปู่ก๋วน หรือ พระครูสุกิจจานุรักษ์ (เป็นพระสายวิปัสสนาเหมือนหลวงปู่ทิม)

  นามเดิม ก๋วน   สกุล ริมราง บิดา นายเปรม  ริมราง

  (มารดาผู้เขียนไม่ทราบ)

  เกิดปีมะเมีย วันที่ 16 มิถุนายน 2461 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
  อุปสมบท 24 พฤษภาคม 2491 ณ.วัดตะเคียนทอง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
  พระครูประทุมธรรมมาภิบาล(หลวงพ่อเย็น ธมฺมาภิปาโล)

  วัดบ้านแลงพระอุปัชฌาย์
  พระอธิการสนธิ์(พระครูโกศลสังฆกิจ) พระกรรมมาจารย์
  พระอธิการรวย(พระครูสุนทรธรรมมานุศาสตร์)พระอนุสาวนาจารย์
  สำเร็จญัตติจตุตถกรรมวาจาเวลา 14.29 น.ฉายาว่า อคฺควโย
  มรณภาพเมื่อ 20 กันยายน 2548
  หลวงปู่ก๋วน เป็นพระวิปัสสนา กัมมัธฐาน สายยุบหนอ พองหนอ
  การปฏิบัติธรรมวัดตะเคียนทองลำดับสมาธิและญาณ 16

  ของโยคีผู้ดำเนินทางสมถะวิปัสสนา


     ลูกศิษย์ของหลวงปู่ก๋วน วัดตะเคียนทองมีดังนี้


     1.พระอาจารย์น้ำเพชร มหาลาโภ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง มีอาจารย์ต้อย อาจารย์เมิน
     2.อาจารย์สันต์ เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก บ้านค่าย ระยอง
     3.อาจารย์สันติ ดอยแม่สลอง เชียงราย
     4.อาจารย์บุญมี วัดป่าสันติวัน มหาสารคาม
     5.อาจารย์บุญมี วัดพุทธรรมวนาราม สุรินทร์
     6.อาจารย์นพ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสวนขนุน (ถ้ำเขาชะอาง) อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
     7.อาจารย์สมคิด วัดศรีพุ่มโพธิ์ ชลบุรี
     8.อาจารย์ไพรสณฑ์ วัดโคกหลวง ราชบุรี
   หลวงปู่เป็นพระที่มีศีลจารวัตรดีเลิศ เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคน หลวงปู่เป็นพระปฏิบัติดี
    และสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติตามท่าน
  พระเครื่งที่หลวงปู่ได้ดำรสร้างทุกรุ่นหลวงปู่จะขัดเลื่อกมวนสารเอง มวนสารแต่ละอย่าง หาได้มาด้วยความลำบาก
  ต้องปีน มุดเขาไปเอามาจากในถ้ำ และหน้าฝาสูง